Петър Димков-методи на водолечение

вход през zajenata.bg
За Жената
Полезни съвети
Здравни съвети
Петър Димков-методи на водолечение
19441

Во­до­ле­че­ни­е­то се е при­ла­га­ло от на­шия на­род от най-ста­ри вре­ме­на. Бла­гот­вор­но­то дейс­т­вие на во­да­та ка­то ле­чеб­но и ук­реп­ва­що (за­ка­ля­ва­що) сред­с­т­во се­га е до­ка­за­но на­уч­но. То е по­доб­но на дейс­т­ви­е­то на слън­че­ва­та свет­ли­на, въз­ду­ха и дви­же­ни­е­то.
Упот­ре­бе­но пра­вил­но и ин­ди­ви­ду­а­ли­зи­ра­но, во­до­ле­че­ни­е­то за­як­ча­ва здра­ви­те и спо­ма­га за оз­д­ра­вя­ва­не­то на бол­ни­те; при­ло­же­но оба­че неп­ра­вил­но и без да се от­чи­та със­то­я­ни­е­то на ли­це­то, ко­е­то се под­ла­га на во­до­ле­че­ние, мо­же да раз­с­т­рои и най-здра­вия ор­га­ни­зъм.

Дай твоята оценка:
5 от 1 гласа
Здраве за дамите
Любовни
модни
отслабване
Съвети за кожата
Съвети за косата
Фитнес
Коментари
галерии
Прически Маникюр Рокли Грим Обувки Бижута Аксесоари Чанти Звезди
още
Модни тенденции За дома Дизайн Екзотични Пътешествия Татуировки
Design & Development: TaraSoft