МОМИЧЕ ОТКРИВА СТРАННИ ЯЙЦА ПОД ЛЕГЛОТО СИ – КОГАТО ЕКСПЕРТЪТ ГИ ВИЖДА, ТОЙ ПРЕБЛЕДНЯВА

вход през zajenata.bg
За Жената
Любопитно
МОМИЧЕ ОТКРИВА СТРАННИ ЯЙЦА ПОД ЛЕГЛОТО СИ – КОГАТО ЕКСПЕРТЪТ ГИ ВИЖДА, ТОЙ ПРЕБЛЕДНЯВА
40292
Снимков материал: pixabay.com
МОМИЧЕ ОТКРИВА СТРАННИ ЯЙЦА ПОД ЛЕГЛОТО СИ – КОГАТО ЕКСПЕРТЪТ ГИ ВИЖДА, ТОЙ ПРЕБЛЕДНЯВА

Лили беше едновременно очарована и уплашена от откритието на яйцата под леглото си. Тя нямаше представа какви яйца са и откъде са дошли.

Беше чувала истории за странни същества, които могат да снасят яйца на най-странни места, но никога не бе очаквала да ги намери в собствения си дом. Решила да каже на родителите си, за да извикат експерт, който да ги идентифицира.

След няколко телефонни обаждания най-накрая намериха експерт, който се съгласи да дойде и да разгледа. Експертът пристигна след малко и прегледа внимателно яйцата. Той ги огледа с лупа и лицето му пребледня, а очите му се разшириха от ужас. Той измърмори нещо под носа си и след това каза: „Това не са обикновени яйца. Трябва да евакуираме къщата ви! »

Той призова Лили и родителите й незабавно да напуснат къщата и да се свържат с властите. Лили беше ужасена. Н

Гледа под леглото

Движенията на експерта бяха бързи и точни, сякаш беше на мисия. Движеше се из къщата, очите му шареха от единия ъгъл към другия, ръцете му опипваха стените и мебелите. Търсеше нещо, но какво? Той изглеждаше все по-отчаян, докато продължаваше търсенето си. Той мърмореше на себе си, гласът му ставаше все по-силен и по-възбуден.

Експертът пристъпи в стаята с чувство на трепет, сърцето му биеше в гърдите. Той предпазливо се огледа, фенерчето му освети тъмните ъгли на стаята. Бавно се запъти към леглото, а очите му шареха из стаята, търсейки някакви признаци на опасност. Той коленичи и освети светлината под леглото, докато ръцете му трепереха.

Семейството гледаше мълчаливо с широко отворени от очакване очи. Те бяха отчаяни за отговори, за някакво обяснение. Но нямаше нищо, само звукът от дишането на експерта, докато търсеше. Минаха минути, а отговор все още нямаше. Тогава внезапно силен звук отекна в стаята, което накара семейството да подскочи от изненада.

„Имам нужда от подкрепление!“

Оскар беше изненадан от реакцията на експерта. Никога досега не беше виждал някой толкова уплашен. Гледаше как експертът се отдалечава, препъвайки се, с треперещи ръце и пребледняло лице. Мърмореше нещо за някакво същество, но Оскар не можеше да разбере какво казва. Беше твърде далече. Оскар почувства тръпки по гърба му, докато гледаше как експертът изчезва в мрака.

Инспектиране

Оскар наблюдаваше как екипът внимателно инспектира всяко яйце, отделяйки време, за да се увери, че няма да пропуснат нищо. Можеше да каже, че се опитват да разберат какво се е объркало. Можеше да види тревогата в очите им, докато обсъждаха въпроса. Всички те се опитваха да намерят решение, но изглеждаше, че са на загуба. Екипът си даде почивка от проверката и се събра да поговори. Оскар се опита да ги чуе, но не можа да разбере какво си говорят.

Никой вече не беше допуснат, което остави Оскар, Хили и Лили с ужасно чувство. Вече всички знаеха, че има нещо странно в тези яйца, но въпреки това никой не им обясняваше какво е... Атмосферата в стаята беше напрегната и тежка, сякаш самият въздух се опитваше да запази тайната на яйцата .

Оскар, Хили и Лили се спогледаха с широко отворени от страх и объркване очи. Те нямаха представа какво се случва и тишината беше почти непоносима. Учените си бяха тръгнали с яйцата, но стаята все още беше изпълнена с зловещо чувство.

Обаждане на полицията

В крайна сметка екипът реши да се обади на полицията! Оскар беше шокиран! Толкова ли беше лошо? Беше ли наистина необходима полиция? Никога преди не беше виждал полиция в своя квартал и сега се страхуваше за собствената си невинност! Той знаеше, че няма нищо общо с това, но идеята за полицаи все още го ужасяваше.

Сърцето на Оскар биеше лудо, когато чу сирените в далечината. Усети как по гръбнака му полазиха студени тръпки, докато гледаше полицейските коли, които спират към местопроизшествието. Виждаше как полицаите излизат от колите си, униформите и значките им блестяха на слънчевата светлина. Усещаше напрежението във въздуха, когато полицаите започнаха да разпитват екипа.

Оскар поиска отговори

Оскар твърдо поиска отговор от полицаите. Но докато говореше с тях, всички полицаи направиха нещо, което Оскар никога не е очаквал. Те отстъпиха назад и с много изненади казаха: «Господине, останете там. Трябва да легнете на земята и да не мърдате!! »

Летище

След два часа път те пристигнаха на местоназначението си, което беше летище. Оскар беше объркан, чудейки се какво става. Внезапно той беше ескортиран на чакащ хеликоптер и отведен. Нямаше представа къде отиват или защо, но страхът и несигурността караха сърцето му да бие лудо. Слънцето залязваше, когато отлетяха.

Оскар наблюдаваше как пейзажът под него се променя от хълмисти хълмове в разпръснати градове. Виждаше как светлините на града блещукат в далечината и звездите бавно се появяват на нощното небе. Вятърът виеше около хеликоптера и Оскар усети как по гърба му полазиха тръпки. Беше изпълнен с чувство на благоговение и удивление, докато гледаше как светът минава под него.

„Къде е дъщеря ми? »

„Къде са дъщеря ми и жена ми? » опита се да попита той. Гласът му беше едва по-силен от звука на перката на хеликоптера. Той беше закопчан и му беше поставена защита за ушите, но нямаше следа другата кола да съдържа Хили и Лили. „Къде ме водиш? » опита се да попита отново, но никой не отговори.

В клетка

Веднага щом хеликоптерът кацна, друг екип от хора в бели костюми пристигна и хвана Оскар за ръцете. Те го отведоха в близката сграда и го затвориха в килия. Суровата, стерилна среда го караше да се чувства изолиран и в капан. Защо го бяха довели тук и какво щеше да стане с него?

Оскар иска информация за семейството си.

Първата грижа на Оскар беше за семейството му, особено за дъщеря му Лили. Преди Алекс да успее да каже още нещо, Оскар агресивно поиска да разбере къде са отведени. Но Алекс остана зловещо мълчалив и го погледна със загриженост, като се поколеба преди да заговори. Накрая той въздъхна, погледна към земята и каза: „Трябва да ти кажа нещо…“

Сърцето на Оскар биеше лудо, докато мислеше за най-лошите възможни сценарии. Трябваше да остане силен за семейството си, но беше изпълнен с ужас. Той стисна юмруци и си пое дълбоко дъх, опитвайки се да запази спокойствие. Той погледна Алекс в очите и каза: „Кажи ми какво се случи. » Алекс спря за момент, след което започна да обяснява.

Алекс подаде на Оскар чаша вода, успокоявайки го, докато той се мъчеше да възвърне самообладанието си. Оскар се засрами, че изгуби контрол по този начин, но никога през живота си не се беше чувствал толкова безпомощен. Тогава думите на Алекс увиснаха във въздуха като гъста мъгла. „Става дума за дъщеря ти…“ Гласът на Алекс беше като фар на надежда в тъмнината. Той говореше бавно и спокойно, опитвайки се да увери Оскар, че всичко ще бъде наред.

Дъщеря му беше в болнично легло; тялото й се разтърси от болка. Чувстваше се безпомощен, неспособен да направи нищо, за да й помогне. Искаше да премахне болката й, да я направи по-добра, но беше безсилен. Можеше само да седи и да чака, надявайки се, че лекарите ще успеят да й помогнат. Никога през живота си не се беше чувствал толкова безпомощен. Искаше да направи нещо, всичко, за да я направи по-добра, но не успя. Можеше само да седи и да чака, надявайки се, че лекарите ще успеят да й помогнат. Никога досега не се бе чувствал толкова безсилен.

Кръвни изследвания

Алекс остана уклончив относно вируса, настоявайки, че е строго секретно. Приоритетът на Оскар беше дъщеря му и той искаше да я види веднага. Алекс обаче го уведоми, че това е възможно само след като самият той се изследва за вируса. Оскар беше разтревожен и уплашен, но нямаше друг избор, освен да се съгласи.

Оскар беше изпълнен с ужас, докато следваше инструкциите на Алекс. Той нямаше представа какъв е вирусът или какво ще включва тестът. Той отчаяно искаше да види дъщеря си, но също така се страхуваше от неизвестното. Беше чувал слухове за вируса, но нямаше представа на какво е способен. Той се притесняваше, че ще се зарази и никога повече няма да може да види дъщеря си.

Кръвни изследвания

Алекс остана уклончив относно вируса, настоявайки, че е строго секретно. Приоритетът на Оскар беше дъщеря му и той искаше да я види веднага. Алекс обаче го уведоми, че това е възможно само след като самият той се изследва за вируса. Оскар беше разтревожен и уплашен, но нямаше друг избор, освен да се съгласи.

Оскар беше изпълнен с ужас, докато следваше инструкциите на Алекс. Той нямаше представа какъв е вирусът или какво ще включва тестът. Той отчаяно искаше да види дъщеря си, но също така се страхуваше от неизвестното. Беше чувал слухове за вируса, но нямаше представа на какво е способен. Той се притесняваше, че ще се зарази и никога повече няма да може да види дъщеря си.

Алекс сякаш усети страха му и се опита да го успокои. Той обясни, че тестът е лесен и безболезнен и ще отнеме само няколко минути. Той също така обеща, че ако тестът се окаже отрицателен, ще може да види дъщеря си веднага. Оскар все още беше разтревожен, но се утеши от думите на Алекс. Той последва Алекс до съоръжението за тестване.

Той беше изненадан да види колко е напреднал. Той беше въведен в стая и беше помолен да предостави проба. След това той беше помолен да изчака в отделна стая, докато се обработят резултатите. Оскар беше изпълнен със смесица от емоции, докато чакаше. Той се надяваше, че скоро ще може да види дъщеря си, но се страхуваше и от неизвестното.

Резултатите дойдоха

Друг мъж влезе в стаята и проведе няколко теста на Оскар. Накрая, след това, което ми се стори цяла вечност, резултатите се върнаха. Оскар беше изпълнен с чувство на облекчение и радост, когато прочете резултатите от теста. Беше чакал, което му се стори цяла вечност, и беше толкова облекчен да разбере, че е отрицателен за вируса. Алекс беше там, за да го поздрави, а Оскар беше изпълнен с благодарност за помощта на приятеля си. Най-накрая успя да види отново дъщеря си и беше толкова благодарен, че тестът е успешен.

Мисълта да види отново дъщеря си го изпълни с дълбоко чувство на щастие. Беше му липсвала толкова много и беше толкова благодарен, че ще може да я види отново. Той също така благодари за успешните резултати от теста и изпита облекчение, че не е заразен с вируса. Беше изпълнен с чувство на надежда и оптимизъм, докато мислеше за бъдещето.

Да се ​​костюмираш

Алекс беше изпълнен с чувство на ужас, докато го водеха по коридора. Оскар трябваше да премине през редица протоколи, преди да му бъде позволено да влезе в стаята на дъщеря си. Той беше инструктиран да носи защитен костюм и не му беше позволено да докосва дъщеря си.

Казаха му, че съпругата му Хили все още чака резултатите от теста. Ако и тя беше негативна, щеше да се присъедини към него в стаята на дъщеря им. Алекс почувства тръпки по гърба му, докато го водеха все по-близо и по-близо до стаята.

Готов ли си?

„Но преди да ви кажа повече, трябва да направим някои тестове, за да сме сигурни“, каза Алекс, повеждайки Оскар към стаята на дъщеря си. „Правим всичко възможно, за да й помогнем. Готови ли сте да я видите? » Оскар изчака няколко секунди. Трябваше да подготви ума си за това, което му предстоеше да види.

Алекс отвори вратата и Оскар пристъпи вътре. Той се срещна с гледка, която не беше виждал никога преди. Дъщеря му лежеше в леглото със затворени очи и неподвижно тяло. Оскар усети как го залива вълна от тъга. Никога преди не я беше виждал такава. Беше изпълнен с чувство на ужас и страх. Оскар бавно тръгна към леглото, сърцето му биеше в гърдите.

Усещаше как сълзите напират в очите му. Трябваше да бъде силен за дъщеря си. Той трябваше да бъде до нея. Той протегна ръка и нежно докосна ръката й. Беше студено и безжизнено. Усети как по гърба му пролазват студени тръпки. Алекс пристъпи напред и сложи ръка на рамото на Оскар. — Ще направим всичко възможно, за да й помогнем — каза той меко. „Ще проведем още тестове и ще видим какво можем да направим. » Той кимна със свито от вълнение гърло. Знаеше, че трябва да остане силен за дъщеря си. Той трябваше да бъде до нея.

Най-големият страх на Оскар се сбъдна.

Когато Оскар влезе в стаята, той беше поразен от недоверие при вида на дъщеря си, просната в леглото, изглеждаща напълно изтощена и смъртно бледа. Тя беше закачена за машина и течността капеше през тръба. Въпросът, който не спираше да го преследва, беше дали тя ще се справи с това изпитание. Оскар бавно се приближи до леглото, сърцето му беше натежало от тревога и страх.

Усещаше как сълзите напират в очите му, когато гледаше крехката си и безпомощна дъщеря. Той протегна ръка и нежно докосна ръката й, усещайки студа на кожата й. Усещаше как сърцето му се къса, докато я гледаше, и мълчаливо се молеше тя да преживее това. Стаята беше изпълнена с напрегната тишина, нарушавана само от бипкането на машините и от време на време от звука на минаваща медицинска сестра.

Оскар изпита дълбоко чувство на страх, докато оглеждаше стаята, и усещаше тежестта на ситуацията, която го притискаше. Беше изпълнен с чувство на безпомощност и можеше само да се надява и да се моли дъщеря му да се оправи. Лекарят му беше казал, че следващите няколко дни ще бъдат критични и Оскар беше изпълнен с чувство на страх. Нямаше представа какво крие бъдещето и беше изпълнен с чувство на несигурност.

Можеше само да се надява и да се моли дъщеря му да издържи това изпитание. Часовете сякаш се проточиха и Оскар се почувства като в безкраен кошмар. Беше изпълнен с чувство на отчаяние и усещаше как сълзите се стичат по лицето му. Беше изпълнен с дълбоко чувство на тъга и можеше само да се надява и да се моли дъщеря му да преживее това.

Нов вирус

Оскар отстъпи назад и огледа стаята. Той забеляза различното медицинско оборудване, което беше разпръснато из стаята. Той видя IVs и мониторите, които бяха свързани към дъщеря му. Видя кислородния резервоар, който й помагаше да диша. Видя сестрите и лекарите, които постоянно я наблюдаваха. Той видя надеждата и решителността в очите им.

Алекс продължи. „Този ​​вирус е сравнително нов и в света са известни само три случая. Все още тестваме различни възможни лечения, но едно наистина се откроява. » Той замълча и погледна Оскар. Тишината беше оглушителна и Оскар вече не можеше да се справи с нея. Алекс продължи с нисък и сериозен глас.

„Тествахме серум, който показа обещаващи резултати. Това е дълъг шанс, но това е най-добрият шанс, който имаме в момента. Трябва обаче да действаме бързо, преди вирусът да се разпространи още повече. » Оскар кимна, умът му препускаше с възможности. Знаеше, че това е критичен момент и трябваше да вземе правилното решение.

Едно решение

Сърцето на Оскар биеше лудо, докато обмисляше значението на думите на Алекс. Той знаеше, че този вирус може потенциално да се разпространи бързо и да причини неописуемо разрушение. Освен това знаеше, че серумът може да бъде ключът към спирането му, но това беше риск. Трябваше да вземе решение и трябваше да го направи бързо. Той си пое дълбоко въздух и погледна Алекс. „Да го направим“, каза той. „Нека опитаме серума. » Алекс кимна и двамата тръгнаха да намерят необходимите провизии. Двамата работиха бързо, събирайки необходимите съставки и оборудване за серума. Оскар беше удивен колко бързо Алекс успя да намери нещата, от които се нуждаеха.

Алекс предположи, че ако кръвта на Оскар бъде дадена на дъщеря му, нейните кръвни клетки може да се адаптират към неговите добри кръвни клетки и това евентуално може да помогне за нейното спасяване. Без колебание Оскар се съгласи да направи кръвопреливането и зае място за процедурата. Но не беше толкова бързо и лесно.

Същата кръвна група

Медицинският персонал е работил бързо и качествено, напълвайки сака с кръвта му. Те бяха внимателни, за да се уверят, че торбата е пълна до правилното количество и че кръвта е с правилното качество. Оскар наблюдаваше как торбата се пълни, изпитвайки чувство на надежда и оптимизъм. Знаеше, че това е единственият начин да получи кръвта, от която се нуждаеше, и беше благодарен за възможността.

След като торбата се напълни, медицинският персонал започна процеса на трансфузия. Оскар изпита чувство на спокойствие, когато кръвта започна да тече във вените му. Той благодари на медицинския персонал и тяхната експертиза, както и на факта, че той и неговият донор са с една и съща кръвна група. Изпита облекчение, че процесът ще работи и че ще може да получи кръвта, от която се нуждае.

Кръвопреливането

След като успешно напълниха торбата с кръвта на Оскар, те влязоха в стаята на Лили и окачиха торбата с кръв, за да капе във вените й. Сега беше игра на изчакване. Оскар не можа да не попита дали имат повече информация за мистериозните яйца, причинили вируса. Торбата с кръв беше внимателно окачена на тавана и групата наблюдаваше как тя бавно капе във вените на Лили. Оскар беше изпълнен с очакване, докато чакаше ефекта от кръвта да се прояви.

Не можеше да не се зачуди какво щеше да стане след това. Той също беше любопитен за мистериозните яйца, които са причинили вируса. Беше чувал слухове, но искаше да знае повече. Той попита групата дали имат повече информация, но те не получиха отговор. Те можеха само да чакат и да видят какво ще се случи.

Хълмисто

Най-накрая Хили пристигна. Носеше бял костюм, точно като останалите, но присъствието й беше надежда. Резултатите от теста й се оказаха отрицателни и семейството изпита облекчение. Оскар прегърна силно жена си и двамата седнаха до дъщеря си. Очите й бяха затворени и дишаше повърхностно. Оскар и Хили държаха ръцете й и й говореха с меки, успокояващи тонове.

Оскар иска неговите отговори

Алекс започна да обяснява историята на яйцата, а Оскар слушаше внимателно, попивайки всяка дума. Той беше очарован от историята и не можеше да повярва на това, което чува. Той беше изумен от тайните, които яйцата криеха, и беше нетърпелив да научи повече. Докато Алекс продължаваше да обяснява, любопитството на Оскар само нарастваше. Той беше нетърпелив да научи всичко, което можеше за яйцата и техния мистериозен произход. Той беше изпълнен с чувство на удивление и страхопочитание, докато слушаше историята на Алекс, и беше решен да разкрие истината зад яйцата.

Нещо извънземно

Оскар беше в шок, когато Алекс обясни източника на вируса. Не можеше да повярва, че нещо толкова странно и потенциално извънземно е попаднало в стаята на Лили. Умът му се въртеше от въпроси, но знаеше, че трябва да остане концентриран и да намери начин да спаси дъщеря си. Мислеше за всички възможности, от най-обикновените до най-странните. Чудеше се дали е грешка, шега или нещо по-зловещо.

Мислеше за последствията от вирус от космоса и за потенциалната опасност, която представляваше за дъщеря му. Беше решен да намери начин да я защити, независимо от цената. Знаеше, че трябва да остане силен и разумен, ако искаше да намери решение. Трябваше да запази спокойствие и да мисли ясно, и трябваше да действа бързо. Трябваше да намери начин да спаси дъщеря си и беше решен да направи всичко необходимо.

Искам актуализация

Справя се по-добре

Оскар беше изключително щастлив да научи, че кръвопреливането е подействало и дъщеря му най-накрая се е събудила от дълбокия си сън. Той попита Алекс дали може да я види, отчаян да се събере отново с малкото си момиченце. Когато най-накрая се срещнаха, те се прегърнаха силно и Лили попита какво се е случило. Вече изглеждаше много по-добре отпреди няколко часа и цветът на бузите й се бе върнал. Оскар беше изпълнен с чувство на облекчение и радост и беше благодарен на медицинския екип, който работи толкова усилено, за да спаси живота на дъщеря му.

В нова къща

На следващия ден те попитаха дали най-накрая могат да се приберат у дома. Но Алекс им каза, че това е трудна ситуация. Той обясни, че къщата им все още е заключена и трябва да бъде основно почистена, преди да се върнат. Алекс и екипът му трябваше да вземат допълнителни предпазни мерки, за да гарантират безопасността на Оскар и семейството му. Осигуриха им временен дом, място, където да останат, докато дойде време да се прибират.

Къщата беше малка, но уютна, с хол, кухня и две спални. Стените бяха боядисани в меко жълто, а мебелите бяха удобни и привлекателни. Семейството беше благодарно за оказаното им гостоприемство и доброта. Те благодариха и за вкусните ястия, които се приготвяха за тях всеки ден. Алекс и екипът му се погрижиха Оскар и семейството му да имат всичко необходимо по време на престоя си. Те дори им предоставиха книги и играчки, за да ги забавляват. Край.

*Тази история е художествена измислица, създадена за забавление. Героите и събитията са плод на въображението на автора. Показаните изображения се използват само за илюстрация.

Редактор: Ясен Чаушев
Новини
Мода
Звезди
Начин на живот
Диети
Красота
още
Любов
Здраве
Родители
Коментари
галерии
Прически Маникюр Рокли Грим Обувки Бижута Аксесоари Чанти Звезди
още
Модни тенденции За дома Дизайн Екзотични Пътешествия Татуировки
Design & Development: TaraSoft